SPMA.PL

Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów

Konserwatorium

20 sierpnia 2019
spma

Prywatne Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II stopnia w Tuchowie jest niepubliczną szkołą bez uprawnień publicznych.

Konserwatorium jest prowadzone przez Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów, które jest pozarządową organizacją typu non-profit.

Dyrektorem Konserwatorium jest prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka – wybitna polska klawesynistka o międzynarodowej karierze i dyrektor artystyczny wielu międzynarodowych i ogólnopolskich festiwali oraz konkursów muzycznych.

Celem instytucji jest wspieranie szczególnie utalentowanych artystów na drodze rozwoju ich kariery poprzez organizowanie profesjonalnej edukacji, organizowanie koncertów,  konkursów, kursów i spektakli muzycznych oraz wymiana kulturalna ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej, edukacja artystyczna uczniów i wymiana doświadczeń wybitnych pedagogów i artystów.
Konserwatorium – to szkoła elitarna, nastawiona na edukację młodzieży szczególnie uzdolnionej w kierunku artystycznym. Nasze motto„Rozwijamy i promujemy talenty”.

Konserwatorium realizuje swój program w oparciu o podstawę programową obowiązkowych zajęć artystycznych publicznych szkół muzycznych II stopnia.

Proponowana przez Konserwatorium forma edukacji, ze względu na skuteczne i przyjazne metody kształcenia, indywidualne podejście do każdego ucznia oraz intensywny i  bardzo aktywny kontakt z materią muzyczną, stwarza niezwykle korzystne warunki dla rozwoju młodzieży i wzbogaca wyobraźnię, estetykę, rozwija wrażliwość, ćwiczy pamięć i koncentrację a przede wszystkim daje radość , spokój, wyciszenie i poczucie własnej wartości oraz wyjątkową szansę pełnego rozkwitu osobowości.

Nabywane w ten sposób umiejętności wspomagają procesy uczenia się i rozwój kluczowych umiejętności niezbędnych w życiu.

Konserwatorium wydaje prawne dokumenty:
– coroczne certyfikaty,
– świadectwa ukończenia czteroletniego cyklu,
– dyplomy ukończenia Konserwatorium

Nasi przyszli absolwenci mają otwartą drogę do kontynuowania nauki w Akademiach Muzycznych w Polsce i na świecie

ADRES:

Prywatne Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II stopnia w Tuchowie

Ul. Jana Pawła II 6:

33-170 Tuchów

Sekretariat:
608 612 373

606 791 657

E-mail:
bogumilags@hotmail.com

Strona Internetowa SPMA:

www.spma.pl

NIP:
944-20-48-362

REGON:
356364048

KRS:
0000056766