SPMA.PL

Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów

O Stowarzyszeniu

1 maja 2015
spma

Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów rozpoczęło swoją działalność w 2001r. Celem jego istnienia jest promowanie młodych polskich talentów oraz rozbudzanie w młodzieży zainteresowania sztuką, szczególnie muzyką dawną i najnowszą z ogniwami pośrednimi. Stowarzyszenie wspiera również wymianę artystyczną przez nawiązywanie interdyscyplinarnych kontaktów z ośrodkami w Polsce i zagranicą, pozyskując do współpracy przedstawicieli innych dziedzin sztuki: aktorów, plastyków, tancerzy, poetów, rzeźbiarzy, malarzy, artystów fotografów.

"Młodzi Artyści w Krakowie"

Aby realizować swoje cele, Stowarzyszenie zorganizowało dotychczas około 1000 koncertów. Odbywały się one w Krakowie, m.in. w kościołach, muzeach, Instytucie Goethego, konsulatach francuskim i austriackim, Filharmonii Krakowskiej, Wyższej Szkole Teatralnej czy Teatrze Ludowym, a także w różnych innych miastach Polski i poza jej granicami. Oprócz koncertów Stowarzyszenie organizowało również wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii i szkła ręcznie malowanego.

Do najważniejszych osiągnięć Stowarzyszenia należą:

 • organizacja Ogólnopolskich Spotkań Wykonawców i Miłośników Muzyki Dawnej, odbywających się w latach 2002 – 2007, m.in. spotkania z mecenasem kultury francuskiej panią Isabelle de Lasteyrie du Saillant, która znała osobiście Marca Chagalla i przedstawiła jego osobowość artystyczną;
 • wspieranie cyklu koncertów „Młodzi w Filharmonii” oraz kontynuowanie go pod zmienioną nazwą „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert”, w ramach którego odbyło się dotychczas ponad 800 koncertów;
 • organizacja Międzynarodowego Festiwalu „Młodzi Artyści w Krakowie” zapoczątkowanego w 2000r., który stwarza szanse młodym artystom na zadebiutowanie, wymianę doświadczenia, wspólnie tworzenie spektakli operowych i muzyczno-tanecznych oraz koncertów symfonicznych w nowym ujęciu reżyserskim;
 • wspieranie Międzynarodowego Festiwalu „Baroque d’Auvergne” organizowanego od 20 lat we Francji poprzez przygotowywanie zespołów kameralnych do występów w ramach tego renomowanego festiwalu, popularnego zarówno wśród francuskich melomanów, jak i turystów z całej Europy.

"Młodzi Artyści w Krakowie" „Młodzi Artyści w Krakowie”

Do dorobku Stowarzyszenia zalicza się organizację wielu innych wydarzeń, m.in.:

 • pięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej dla szkół muzycznych II stopnia począwszy od 2008r.: „Wokół Vivaldiego”, 2009r. „Wokół Haendla”, 2010r. „Wokół Chopina”, 2012r. „Wokół Beethovena”, 2014r. „Wokół Bacha”. Konkursy te były połączone z konkursami plastycznymi dla dzieci z całego województwa małopolskiego: „Cztery Pory Roku”, „Muzyka na wodzie”, „Fantazja polska” i „Symfonia Radości”,
 • koncertu w Bibliotece Polskiej w Paryżu,
 • cyklu koncertów „Wielkie dzieła i wykonawcy w Wieliczce”,
 • konkursu „Mój czworonożny przyjaciel” zakończonego aukcją nagrodzonych prac na Zamku Królewskim w Niepołomicach,
 • spektaklu operowego „Giulio Cesare in Egitto” G.F. Haendla w ramach XV Sądeckiego Festiwalu Muzyki „Jubilaei Cantus”,
 • opery „La Serwa Padrone” G. B. Pergolesiego z okazji 300-lecia urodzin kompozytora,
 • spektaklu muzyczno-tanecznego „Yerba-mate”,
 • spektaklu muzycznego „Mozart con amore”.

Aktualnie Stowarzyszenie pracuje nad wystawieniem jednoaktowej opery komicznej polskiego kompozytora, tenora i dyplomaty z okresu romantyzmu, Józefa Poniatowskiego herbu Ciołek, oraz spektaklu muzyczno-baletowo-poetyckiego „Odwieczny Taniec Natury” do muzyki A. Vivaldiego i A. Piazzolii – „Pory Roku”.

Prezesem Stowarzyszenia od początku jego istnienia i głównym inicjatorem wszystkich działań artystycznych jest Bogumiła Gizbert-Studnicka, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie.