RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów z siedzibą w  32-087 Zielonki, ul. Fiołkowa 19, tel: 608612373.

      2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z prawidłowym działaniem Strony internetowej: www.spma.pl  i realizacją świadczonych za jego pośrednictwem usług, w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych Administratora, a także dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni usług Administratora oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

      3. Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych:

  • dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające funkcjonowanie ww. strony internetowej oraz zarządzenie organizacją Administratora (jak podmioty świadczące usługi IT, dostawy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług informatycznych),
  • inne podmioty działające na zlecenie Administratora i współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi i funkcjonowania ww. Strony internetowej,
  • organy publiczne – w przypadkach określonych przepisami prawa.

      4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, przy czym po jej odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny : 608 612373